«تقویم آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران»مدیریت زخم:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
 
 
آدرس مراکز:
مرکز 1:  ابتدای بلوار کشاورز – تقاطع قریب و فرصت – پلاک ۵